Wat is integratieve therapie

Leidraad van de integratieve therapie is het zelfhelend vermogen van het kind. De therapeut sluit aan bij de belevingswereld van het kind/de jongere en begeleidt hen om dit vermogen te ontdekken en in te zetten.
Daarbij werkt de kinder- en jongerentherapeut nauw samen met ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen (het systeem rond het kind), waardoor zij beter toegerust worden om het kind verder te begeleiden. Kenmerkend is dat de therapeut is opgeleid om vanuit verschillende therapievormen een kind te begeleiden. Zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie, systemisch werken. Het is: therapie op maat voor kind en omgeving!

De ontbrekende schakel in de jeugdhulp
Kinder- en jongerentherapie bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het nieuwe jeugdzorgveld. Een integratieve aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving (ouders, school) nauw betrokken wordt. Daardoor kan de kern van het probleem snel en gericht aangepakt worden. Men werkt met effectieve integratieve interventies zodat de therapie kortdurend is (max 10-15 sessies). Het is oplossingsgerichte therapie om zwaardere zorg te voorkomen. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere disciplines. 

Vijf uitgangspunten voor de integratieve kinder- en jongerentherapeut

amen:  kind en ouders

P reventief: erger en duurder voorkomen

igen kracht: zelfhelend vermogen

ffectief: kortdurend, geen onnodige labels

aagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst

Brochure integratieve Kinder- en jongerentherapeuten RBCZ 

 

5uitgangspunten