Kennis en kwaliteit

Integratieve kinder- en jongerentherapeuten zijn hoogopgeleide therapeuten, werkzaam door heel Nederland. Het zijn onafhankelijke, zelfstandige therapeuten die veelal werken in een vrijgevestigde praktijk. Sommigen hebben scholen, ziekenhuizen of andere instellingen als opdrachtgever. 
Alle kinder- en jongerentherapeuten zijn opgenomen in het RBCZ- register en aangesloten bij een beroepsvereniging.

RBCZ-register voor de complementaire zorg

De integratieve kinder- en jongerentherapie maakt deel uit van de complementaire zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg. De therapeuten hebben een niet-reguliere hbo-opleiding voor dit vak gevolgd, naast een andere reguliere hbo- of WO-opleiding. 

Beroepsverenigingen
De kinder- en jongerentherapeuten zijn ook aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit is een vereiste om in het RBCZ-register opgenomen te worden.
Beroepsverenigingen bewaken en controleren de kwaliteit van de geboden zorg. Zo moeten therapeuten voldoen aan de gestelde na- en bijscholingseisen en is intervisie verplicht. Ook wordt de praktijk minstens 1 x per vijf jaar door hiertoe opgeleide personen gevisiteerd en zorgt de beroepsvereniging ervoor dat het het Jeugd- en Wkkgz klachtrecht en het tuchtrecht voor cliënten is geregeld en dat leden aan de eisen hiervoor voldoen. Ook heeft een beroepsvereniging een afwegingskader binnen de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de koepel RBCZ werken de beroepsverenigingen op hun beurt samen aan de kwaliteit van de geboden hulp. Kennis wordt met elkaar gedeeld en er wordt samengewerkt.

Integratieve kinder- en jongerentherapeuten zijn lid van een van de volgende beroepsverenigingen:
VIT – Vereniging van Integraal Therapeuten
NVPA – Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten

Opleidingen
Een integratieve kinder- en jongerentherapeut is opgeleid aan één van de volgende opleidingsinstituten:
* BGL en partners
* Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Naast het verwerven van kennis en therapeutische interventies hebben zij zich ook persoonlijk ontwikkeld binnen hun therapeutisch beroep door het volgen van supervisie en leertherapie, zowel tijdens de opleiding als daarna. 

SKJ  – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Dit register is door de reguliere zorgaanbieders opgezet als kwaliteitsregister voor hulpverleners in de jeugdzorg. Een flink aantal kinder- en jongerentherapeuten is ook in dit register geregistreerd.

5uitgangspunten