Vergoeding


Aanvullende zorgverzekering
Sessies van integratieve kinder- en jongerentherapeuten worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten van de meeste zorgverzekeraars. 

Integratieve kinder- en jongerentherapeuten hebben een eigen agb-zorgverlenerscode  en een agb-praktijkcode en zijn opgenomen in de systemen van Vektis.

Gemeentelijke Jeugdhulp
Sinds 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In steeds meer regio’s en gemeenten in Nederland hebben praktijken van integratieve kinder- en jongerentherapeuten een contract met de gemeente. De financiering van de zorg loopt dan via de gemeente, op basis van een verwijzing van een medisch specialist, een huisarts en/of een wijkteam. Ook kan een integratieve therapeut ingezet worden in het kader van een PGB. Kinder- en jongerentherapeuten kunnen ook als onderaannemer samenwerken met een grotere jeugdhulporganisatie.

Scholen
Op verschillende scholen zijn integratieve kinder- en jongerentherapeuten werkzaam om direct, in de school, kinderen te begeleiden. De school is opdrachtgever, waarbij  ouders altijd toestemming geven. De financiering loopt via de gemeente of via de zorgverzekering van de ouders.