Vergoeding


Aanvullende zorgverzekering
Sessies van integratieve kinder- en jongerentherapeuten worden door de meeste zorgverzekeraars. (deels) vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket.

Integratieve kinder- en jongerentherapeuten zijn geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met een persoonlijke AGB-code en een praktijk AGB-code.

Gemeentelijke Jeugdhulp
Sinds 2015 valt Jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In steeds meer regio’s en gemeenten in Nederland hebben praktijken van integratieve kinder- en jongerentherapeuten een contract met de gemeente. De financiering van de zorg loopt dan via de gemeente, op basis van een verwijzing van een medisch specialist, een huisarts en/of een wijkteam. Ook kan een integratieve therapeut ingezet worden in het kader van een PGB. Kinder- en jongerentherapeuten kunnen ook als onderaannemer samenwerken met een grotere jeugdhulporganisatie.

Scholen
Op verschillende scholen zijn integratieve kinder- en jongerentherapeuten werkzaam om direct, in de school, kinderen te begeleiden. De school is opdrachtgever, waarbij  ouders altijd toestemming geven. De financiering loopt via de gemeente of via de zorgverzekering van de ouders.